Looking for something?

NYHEDSKATEGORIER

ARKIV

OM

Kjems-Fonden – Lokalhistorisk Kulturfond For Jylland er en fond, der yder økonomisk støtte og konsulentbistand til udgivelse af lokalhistorisk litteratur i Jylland. Fonden støtter to gange årligt og råder over en formue på 3,5 mio.

Søg

Efterårets støtte

På sit møde i oktober besluttede bestyrelsen for Kjems-Fonden at tildele følgende støtte:

  • Knud Prebensen: Vendelbohistorier. 5.000 kr.
  • Hans Schultz Hansen: Th. Gliemanns slesvigske amtskort. 20.000 kr.
  • Thyholm Egnsmuseum: Fra Christianshavn til Thyholm. 5.000 kr.
  • Næsbjerg Sognearkiv: Skolen i Næsbjerg. 10.000 kr.