Looking for something?

NYHEDSKATEGORIER

ARKIV

OM

Kjems-Fonden – Lokalhistorisk Kulturfond For Jylland er en fond, der yder økonomisk støtte og konsulentbistand til udgivelse af lokalhistorisk litteratur i Jylland. Fonden støtter to gange årligt og råder over en formue på 3,5 mio.

Søg

Efterårets støtte

På sit møde 30. september 2009 besluttede bestyrelsen i Kjems-Fonden at tildele følgende støtte:

  • Knud Knudsen: Nordjylland under Englandskrigene: 5.000 kr.
  • Nordby Sognearkiv: Vi har fået ærter……. : 5.000 kr.
  • Søren Vibe: Ja, hvans er dialekt?: 5.000 kr.
  • Hadsund Egns Museum: Glerup Fattiggård: 10.000 kr.
  • Annette Hoff: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber: 20.000 kr.
  • Balle Sogns Lokalhistoriske Forening: Livet på Vester Kejlstrup Mark: 5.000 kr.
  • Museet for Thy og Vester Hanherred: Kirkerne i Thy: 20.000 kr.