Looking for something?

NYHEDSKATEGORIER

ARKIV

OM

Kjems-Fonden – Lokalhistorisk Kulturfond For Jylland er en fond, der yder økonomisk støtte og konsulentbistand til udgivelse af lokalhistorisk litteratur i Jylland. Fonden støtter to gange årligt og råder over en formue på 3,5 mio.

Søg

Efterårets støtte

På sit møde 5. oktober besluttede bestyrelsen at støtte følgende:

  • Modstandskampens kvinder, TV-film, yderligere støtte.
  • Johann Rickers: Sahl – Et gyldent alter i Vestjylland.
  • Ole Færch: Aalborghus lens jordebog.
  • Museet for Thy og Vester Hanherred: Plukfisk og vækkelseskage.