Looking for something?

NYHEDSKATEGORIER

ARKIV

OM

Kjems-Fonden – Lokalhistorisk Kulturfond For Jylland er en fond, der yder økonomisk støtte og konsulentbistand til udgivelse af lokalhistorisk litteratur i Jylland. Fonden støtter to gange årligt og råder over en formue på 3,5 mio.

Søg

Ændringer i bestyrelsen

På bestyrelsesmødet gik formanden gennem 20 år, fhv. landsarkivar Chr. R. Jansen af som formand og udtrådte af bestyrelsen. Som ny formand blev valgt forlagsleder Henrik Fode. Stadsarkivar Jens Topholm indtrådte i bestyrelsen.