Looking for something?

NYHEDSKATEGORIER

ARKIV

OM

Kjems-Fonden – Lokalhistorisk Kulturfond For Jylland er en fond, der yder økonomisk støtte og konsulentbistand til udgivelse af lokalhistorisk litteratur i Jylland. Fonden støtter to gange årligt og råder over en formue på 3,5 mio.

Søg

Generationsskifte i bestyrelsen

Knud Andersen har siddet i bestyrelsen siden 1998 og fungeret som sekretær siden 2007. 23 år i bestyrelsen.

Henrik Fode har tilsvarende siddet i bestyrelsen side 1995 og efter Chr. Jansens afgang været formand eller i alt 26 år.

Begge har nu passeret de 75 år, hvorefter vedtægterne siger, at de skal afgå. Bestyrelsen takker dem hjerteligt for deres fornemme indsats for fonden.

Forinden er der peget på nye navne: Michael Riber Jørgensen fra Thisted og Martin P. Møllgaard fra Skanderborg. Den geografiske repræsentation skulle hermed kunne fortsætte, hvorefter Kjemsfondens formål: Støtte til lokalhistorisk arbejde i Jylland kan fortsætte med lokale kræfter.

Den nye bestyrelse konstituerede sig selv og kom til at se således ud:

Formand: Erik Christensen, Frederikshavn
Sekretær: Birgitte Thomsen, Tønder
Kasserer: Gudrun Gormsen, Holstebro

Det er vort indtryk, at Herluf Kjems Hansens Fond hermed er blevet forynget til glæde for det lokalhistoriske arbejde.