Looking for something?

Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af:

Museumsinspektør Erik S. Christensen, Frederikshavn (formand)
Arkivar Birgitte Thomsen, Tønder (sekretær)
Museumsinspektør Gudrun Gormsen, Holstebro (kasserer)
Fhv. arkivchef Jens Topholm, Aalborg
Museumsinspektør Michael Riber Jørgensen, Thisted
Arkivar Martin P. Møllgaard, Skanderborg

Sekretariat:

Museum Thy
Jernbanegade 4, 7700 Thisted
E-mail: Michael Riber Jørgensen, michael@museumthy.dk