Looking for something?

Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af:

Fhv. overarkivar Henrik Fode, Risskov C (formand)
Lektor Knud Holch Andersen, Thisted (sekretær)
Museumsinspektør Gudrun Gormsen, Holstebro (kasserer)
Fhv. arkivchef Jens Topholm, Aalborg
Museumsinspektør Erik S. Christensen, Frederikshavn
Arkivar Birgitte Thomsen, Tønder

 

Sekretariat:

Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune
J.P. Jacobsens Plads 8, 7700 Thisted
E-mail: Hanne Løkkegaard, hal@thisted.dk