Looking for something?

Historie

Herluf Kjems Hansen
Herluf Kjems Hansen

Herluf Kjems Hansen blev født i 1912 i Vium, blev uddannet på Jelling seminarium og blev lærer i Skødstrup.

Han blev pensioneret i 1979 og døde i 2007, 95 år gammel. Hans liv var præget af sparsom-melighed og nøjsomhed. Da han ikke var gift eller havde børn, oprettede Kjems Hansen i 1989 Kjems-Fonden. Fonden havde ved oprettelsen en kapital på 1,2 mill. kr. og støttede udgivelser fra de tre ovennævnte amter. Den er siden blevet udvidet ved donationer fra Kjems Hansen.

Ved hans død arvede Fonden yderligere midler, således at kapitalen i dag er på 3,5 mill. kr. I 2000 blev Fondens virksomhed udvidet til at gælde hele Jylland, og Fondens navn er i dag “Kjems-Fonden – Lokalhistorisk Kulturfond for Jylland”.

Siden første uddeling af støtte i 1990 er der i alt bevilget ca. 1,8 mill. kr. til knap 200 publikationer.