Looking for something?

Konsulent

Den, der ønsker konsulentbistand, skal som minimum fremsende et idéoplæg og disposition til Fonden, men også gerne et foreløbigt manuskript til den publikation, der ønskes støtte til.

Bestyrelsen træffer derefter beslutning, om der kan gives støtte til bistand fra en konsulent, og Fonden anviser i givet fald en af dens konsulenter. Der ydes op til 20 timer konsulentbistand. Yderligere hjælp må ske af egen lomme. Der er kun afsat en begrænset sum til konsulentordningen, så afslag kan forekomme med den motivering, at det årligt afsatte beløb er opbrugt.

Støtte til konsulent giver ikke automatisk adgang til støtte af publikationens udgivelse. En sådan må søges på normal vis og vil blive bedømt som alle andre ansøgninger.