Looking for something?

Kriterier

Lokalhistorikere fra hele Jylland kan søge om støtte til udgivelse af lokalhistorisk litteratur. Fonden yder støtte til selvstændige, trykfærdige bøger, ikke tidsskrifter og kun til årbøger, hvis en enkelt årgang behandler et særligt tema eller lignende. Der kan undtagelsesvis gives støtte til andet end lokalhistoriske bøger, eksempelvis lydgengivelser og film.

Der ydes almindeligvis støtte op til 20.000 kr. Ansøgningsfristerne er 1. marts og 1. september, og der skal søges på særlige skemaer. Med skemaerne skal følge digital kopi af manuskript samt to tryktilbud. Svar kan forventes medio april og oktober.

Kjems-Fonden ønsker overordnet at støtte fremdrift og kvalitetsfølelse i lokalhistorien. Der lægges derfor ved vurdering af de individuelle manuskripter afgørende vægt på kvaliteten. Sædvanligvis tildeles støtte til trykningen af publikationen ud fra en økonomisk beregning, der tager højde for et forventeligt salg af publikationen til en rimelig pris. Publikationer, der uddeles gratis, støttes ikke.

Betingelserne for en bevilling er i øvrigt, at der sendes seks eksemplarer af publikationen til fondsbestyrelsen, og at Fonden anføres i publikationens kolofon. Bevillingen henstår i to år.