Looking for something?

NYHEDSKATEGORIER

ARKIV

Ændringer i bestyrelsen

På bestyrelsesmødet gik formanden gennem 20 år, fhv. landsarkivar Chr. R. Jansen af som formand og udtrådte af bestyrelsen. Som ny formand blev valgt forlagsleder Henrik Fode. Stadsarkivar Jens Topholm indtrådte i bestyrelsen.