Looking for something?

NYHEDSKATEGORIER

ARKIV

OM

Kjems-Fonden – Lokalhistorisk Kulturfond For Jylland er en fond, der yder økonomisk støtte og konsulentbistand til udgivelse af lokalhistorisk litteratur i Jylland. Fonden støtter to gange årligt og råder over en formue på 3,5 mio.

Søg

Efterårets støtte

På sit møde 5. oktober besluttede bestyrelsen at støtte følgende: Modstandskampens kvinder, TV-film, yderligere støtte. Johann Rickers: Sahl – Et gyldent alter i Vestjylland. Ole Færch: Aalborghus lens jordebog. Museet for Thy og Vester Hanherred:…

Forårets støtte

På sit møde 12. april 2012 besluttede bestyrelsen i Kjems-Fonden at tildele støtte til følgende: Tore Teglbjærg: Hvaler på afveje. Jørgen Vestergaard: Spillemænd (DVD). Lise Andersen: Møllerne omkring Mariager Fjord. Gerda Brandorff: SF i Ribe.