Looking for something?

NYHEDSKATEGORIER

ARKIV

OM

Kjems-Fonden – Lokalhistorisk Kulturfond For Jylland er en fond, der yder økonomisk støtte og konsulentbistand til udgivelse af lokalhistorisk litteratur i Jylland. Fonden støtter to gange årligt og råder over en formue på 3,5 mio.

Søg

Forårets støtte

På sit møde 7. april 2011 besluttede bestyrelsen i Kjems-Fonden at tildele støtte til følgende: Ole Færch: By, herreds- og birkefogeder i Himmerland. Poul Nørgaard Jensen: Film om Hammel 1950-2010. Try Museum: Dronninggaard. Aja Høy-Nielsen:…

Efterårets støtte

På sit møde 7. oktober 2010 besluttede bestyrelsen i Kjems-Fonden at tildele støtte til følgende: Asbjørn Thomsen: Lykkens Smedje. Jørgen Diechmann Rasmussen: Købmandshandel i Brøndum. Carsten Krog Pedersen: Den sidste vildmark. Iben From: Hjejlens landskab.…

Forårets støtte

På sit møde 8. april 2010 besluttede bestyrelsen i Kjems-Fonden at tildele følgende støtte: Helge Gårn: Ravnkilde og Nysum, som jeg husker det: 3.000 kr. Peter Jørgensen: Tre himmerlandske sogne: 15.000 kr. Jørgen Vindvad: Hr. Gunner…

Forårets støtte

På sit møde 1. april 2009 besluttede bestyrelsen for Kjems-Fonden at tildele følgende støtte: Knud Prebensen: Festung Kettrup: 5.000 kr. Erik Munch Sørensen: “Bennys Vejle – Vejles Benny”: 5.000 kr. Jørgen Peder Clausager: Fredericia Fæstnings historie…

Forårets støtte

På sit møde i oktober besluttede bestyrelsen for Kjems-Fonden at tildele følgende støtte: Knud Prebensen: Vendelbohistorier. 5.000 kr. Hans Schultz Hansen: Th. Gliemanns slesvigske amtskort. 20.000 kr. Thyholm Egnsmuseum: Fra Christianshavn til Thyholm. 5.000 kr.…